نامه …

                    در عصر رسانه های دیجیتالی دیروز نامه ای از یک دوست عزیز دریافت کردم که ازم خواست تا تمام متن نامه اش را تایپ کرده در وب سایتم بگذارم. بدون هیچ سوالی من هم چنین میکنم :       گاها بی هیچ مقدمه و […]