ادامه مطلب

سفر

                          ما در یک نکته سبز پشت به هیچستان ایستاده بودیم …کتف زخمینم هوس بال چلچله داشت ودلم شوق سفر …در دست او شقایق روئیده بود ودلش به وسعت جغرافیای درد … نَفَس اش هم قد یک اندیشه سبز بود و لب چینی […]
ادامه مطلب

عاشقانه

                      افشره سبز چشمانت مرا به سرابترین آرزوهایم وصل میکند – زندگی آویزه رویائیست در کرانه های افق که با شفقی آتشین به آبستن سپیده نیشخند میزند و افشره دیدگانت ریش دل را تازه می کند . پیکان نگاهت آبی است و زندگی تمایل سرخ […]
ادامه مطلب

هجرت

               قبای سبزت بر تن کوچه هاست هنوز                              باد یگانه خاطه ات را به کلون کوچه بست  ؛                                          باران بارید            من خیس نگاه                       و کوچه باز هم تنها …….                                                                                       (مجید […]
ادامه مطلب

رکعت سکوت

دو رکعت سکوت                رکوعی آتشین                      دو صد سجده صدا                غریبه ای بر بام تنهائیم می خواند ….             و آوار سکوت                            بر شبگردی مست                        سر میدهد ناله …                    من تنها مانده ام         و در قربتی غریب           با سایه […]
ادامه مطلب

؟؟ !

دیروز را           صادقانه بدرود گفتم    شب  را باریدم                   تا دم  فجر     و  آنگاه سوگیانه بر تن          شب شدم              تا مسلخ                       خورشید ….                                                                             مجید جمشیدی راد بهار ۱۳۷۲
ادامه مطلب

ندامتگاه عشاق

              در خیابان خیال  …….     ندامتگاه عشاق                   و   از پس آخرین  کوچه اندیشه   آویز است لوحی کوچک                               امشب  ” تمساحی  ”    مهمان من است !  !                                                             غریب  — آشنا  —  غریب  …..                                                                                 (  مجید جمشیدی بهار ۷۲ )
ادامه مطلب

گواه

ترا   سوگیانه بر تن     ” کاغذین  ” جامه    می بینم ….   در عمق سکوت تو   پژواک خواهم شد   و بر آئینگی تو   گواه خواهم بود …   و   سد سنگ زمان خواهم شد ….   مجید جمشیدی راد  بهار ۱۳۷۲
ادامه مطلب

بیا

بیا   شاعرانه   در خزانگاهی مرطوب   فطرت زخمی   “عصر ”  را   مرهمی دگر سازیم   مجید جمشیدی بهار ۱۳۷۲
ادامه مطلب

بی تو

جوشنی می سازم از جنس هور و هوار   ویلدا ترین شب عمرم را به باران نور   می بندم  ؛ نام تو را به آسمان می سپارم   تا در فجری غم بار شبنم کوچه های روز باشد   ره می سپارم بی تو اما شاید ترا در افقی از نور   ببینم ؛در […]
ادامه مطلب

آسمان عشق

آسمان عشق چه ابریست                وقتی خنده را مجال روئیدن نیست                           و                        چه زیباست گریستن …….   (مجید جمشیدی بهار ۷۲ )
ادامه مطلب

حنجره کویری

  می خوانَدم  نگاهی آغشته به تردید                                و  جبین انتظارم مسجود بر مهر حضور                                 می شکافد کسی حنجره کویری ام را                          و می رسد     پژواکی      از دور ….                                                                                                                         مجید جمشیدی راد مرداد ۸۷
ادامه مطلب

غبار مروارید

بر سیاهی مردم چشمم   نشانی از نور باش   و فریاد زن   اوج غریب   غربتم را . . .   ایام ماضی بهانه ای فراهم آمد تا غبار مروارید از برابر دیده شسته گردد   و عیان گردد آنچه همیشه می شنیدم و گمان بر انوار بی بدیلش می بردم ،   […]
ادامه مطلب

سکوت

سکوت    روزهاست که این  ” مداد ”  خسته از احضارهای گاه و بی گاهیست که       فقط شاهد سکوتی سرد بوده است .       هر روز سراغش می روم و  او با اشتیاق چنان در لای انگشتانم جای       می گیرد که گوئی زیباترین سرود زندگی ام را […]
ادامه مطلب

قاصدک خیال من

 قاصدک نیاز من       قاصدک خاکی من رنگ ستاره دیده بود ….        قاصدک خاکی من بوی اجابت شنیده بود …        قاصدک خاکی من بال تقرب یافته بود…      قاصدک خاکی من دل از زمین کنده بود …     قاصدکم رفته بود تا عمق آسمان زیبا …     […]
ادامه مطلب

لا ۲

پاهایم دیگر نمی کشد ، بار ثقیل افکارم را ؛ دستانم دیگر هیچ ”  لا  “ئی نمی       سازد بر رکعت نیازم ، رازم خاموشگشته و نیاز در پی تولدی دیگر است ! .        غروب است و گاه رفتن ، و پر و بالی بشکسته از نگاه ، نگاهی آغشته ی […]
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE