ادامه مطلب

وهم …

            به گنجه ی خیالاتی کهن در عمق بی وزنی وهم های نو ورق میزنم کتاب پوسیده ی آرزوها را ، آرزوهائی که آرزو ماندند و امیدهائی که بر باد رفتند. بیاد می آورم روزهائی چون امروز را که بیمار بودم و تو تیمارگری رئوف مهربان و عاشق وقتی زیر […]
ادامه مطلب

طلوع

            مینویسم از تو از آذری زرین از شکوفه ی آذرین دستانت را می سرایم چشمانت را بو میکشم و بر ذهنت راه می روم ای بهترین غنچه ی حضورت را باز کرد ” آرزو ” و من بجای تو شکفتم چه زود تو معصومیت حیاتی بر ظهور هر روزه […]
ادامه مطلب

۵۱

                    🌺🌹💐🌼🌷 الا ای منِ در غوغا ، تا نشستم ندا زدی بر پا . میبوسم دستانِ مادرم را که در میان دو انگشت بر دهانم گرفت مشک مصفا ، من خاموش میکنم دو شمعِ بی رمق را و آغاز میکنم بر سایه اش حیاتی گهر […]
ادامه مطلب

جا مانده …

                      و جا ماندگانِ طریق عشق را ارمغانی آورید از گرد راهِ دوست من در طلب عشق بر سر دو راهیِ نور نمیبینم خود را بر عَلمِ مانده بر جا میفرستم نگاهم را ای شاهدانِ سپیده و طلوع به ره عیاران ببندید کنجِ سکوت را […]
ادامه مطلب

این فقط یک سوال نیست

              یادت هست؟؟ وقتی شب بودی ماهت شدم با مهتاب خویش چراغ راهت شدم به ابرینه روزهای دلتنگی خورِ تابانت و در گره ترین اندیشه هایت شانه ات خنده بر لبت آوردم از سلولِ تنهائی ات در آوردم تو مال من شدی من مال تو شدم ایام گذشت شب […]
ادامه مطلب

باید بنویسم …

              باید بنویسم نه برای کسی نه برای آیندگان نه برای خودم ، باید بنویسم چون هنوز هستم . از لرزش صدائی که پس از اولین تماسش بر وجودم افتاد از شوق نگاهی که اولین بار دیدمش از گریه های غریبانه ای که اندوه فراق داشتم از خنده های […]
ادامه مطلب

کویر سکوت

                        در شبِ سردی کویری پابه پای خیال خویش دست در دست سکوت می شمارم اختران آسمان. نمیدانم ستارگان مال آسمانند یا آسمان صاحب آنها. در توهمی غریب تو را میبینم دستت را کودکی گرفته تو پیر شدی حکایتیست عجیب ! سرما به آغوش […]
ادامه مطلب

رقیمه ی شریفه ی لیلی …

                      لیلی جانم جانم بفدایت نامه ات رسید برایم نوشتی : 🌺🌹💐🌼🌷🌺🌹💐🌼🌷 مجنونم دیوانه ی دوست داشتنی ام مثل تو نمیتوانم از حسرت و درد فراق و شوق عشق بنویسم. نامه ات چشمان همیشه خیسم را با هق هق های بی وقفه عجین کرد. من […]
ادامه مطلب

مدادینه ۷

                    سلام لیلی جانم جانِ جانانم تا پاسخ رقیمه ی قبلی دل تاب نیاورد و بسانِ اینکه کنارم هستی و مثل ۲۰ سال قبل : زیر درخت نارونِ خانه امان سر بر سینه ام میگذاشتی و یک ریز در لابلای برگهای نارونِ سترون خونه امان دنبال […]
ادامه مطلب

مدادینه ۶

                      لیلی عزیزتر از جانم سبدپراز لاله های دل سوخته ی سلامم را پیشکشت میکنم. چند شبی است بسانِ خیلی از شبهایم آشفته گی رویاهایم به کابوسیهائی مبدل گشته که فقط چشمانِ زیبای آهو وَشَت میتوانند به سکونی ساکن رسانند. هنوز در این پایان راه […]
ادامه مطلب

” مهر “

                          رسیدم به پایان ” مهر ” آنجا که رنگ باخت سبزینه های نگاه . رنگ رخ در صفحه ای مات شده بوسه زد بر زردینه ی پگاه . در سرابِ فرداهای نارسیده آب آورده ام به جنگِ خویشتن با خویش سالهاست که […]
ادامه مطلب

سراب …

                    سیراب شدیم ما از آمیزشِ دو ” گاز ” و سری گذاشتیم بر کلاهِ ” آب ” آنسان که دور گشت مصباحِ نشسته بر کویرِ امید از سه ضلعِ نگاه ! عشق دربندِ تملک اسیر حسد نوزادِ نامشروع و خیانت کلنگی بر شاکله ی عطوفت. […]
ادامه مطلب

پائیز …

                      آب میزنم کوچه های غبار گرفته ی خیالم را میچینم بر سر راهت جان باخته های مشتاقِ زرد و ارغوانت را ، ساعتی چند نمانده تا تحویل بگیرمت از انبوه سبزینه ی جنوبی ات ، لیلا دست در دستم نهاده به سر کوچه آمده […]
ادامه مطلب

پیچک

                      بر پیچک دردم مپیچ بگذار در طی طریقی غریب باز کشم اندوهِ سالیانی را بر بومِ وهم . تو غزالِ تیز پای تقدیرمی که خطِ نگاهت نبست نقشی بر سطور هذیانِ شعرم . بر مسلخ اندیشه ام هیزمی خشک باریدی تا خلیلِ روزهای بارانی […]
ادامه مطلب

عزازیل !!

                      عزازیلی دیدم که به تلبیس جامه ی ایمان میفروخت ، رنگ رخسار از حدت گناه زرد وز شدت خجل سرخ . گام نهاد به سکون بی ریشه ام من ابلیس شدم او عزیز ، گرگی شدم گرسنه گوشت تنش رام دندانهای حریص در دایره […]