خواب شیرین …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌺🌹💐🌼🌷

دیشب مرا بخواب دیدی ،

قاصدانِ عالمِ رویا روای این خبر بودند ،

گلِ لبخند بر صورتم شکفت ،

تو را شاد دیدم ،

بر آستانِ گلِ نرگسِ چشمانت صدقه ای دادم از ژاله ،

تو را شاد دیدند  سالم و زیبا ،

و من  خرسندتر از هر بامداد

به هجرتِ سیاهی ها  سجده کردم

خدا در آغوشم گرفت

و مسرورتر از تو از خوابت برگشتم

بر سر رکوعِ  شعرم ،

شاد باش  و مرا باز هم  ببین در خوابهایت

mjrad#

 

 

 

 

ما را دنبال کنید

دیدگاه خود را بیان کند

نظرات پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده خواهد بود.

*

code