حنجره کویری

 

می خوانَدم  نگاهی آغشته به تردید

                               و

 جبین انتظارم مسجود بر مهر حضور

 

                              می شکافد کسی حنجره کویری ام را

 

                       و می رسد     پژواکی      از دور ….

                                                                                                                        مجید جمشیدی راد مرداد ۸۷

ما را دنبال کنید

دیدگاه خود را بیان کند

نظرات پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده خواهد بود.

*

code