تفکر …

tafakor1

 

تورقی بر اوراقِ کهنِ زندگی و ادوار درگذشته ی آن مرا سخت

در اندیشه و سگالی عمیق فرو میبرد.
به آنچه کرده ایم ونبایست میشد و به آنچه نکرده ایم و باید میشد.
گاه انگشت حیرت و ندامت به دندان میگیرم و گاه مشعوف…
گاهی بایدکافرشد به همه ی آنچه ایمان داشته ای و فر ریخت

بتهای باور را و از نو بافت این ژنده جامه ی کهن را …

ما را دنبال کنید

دیدگاه خود را بیان کند

نظرات پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده خواهد بود.

*

code